Serwitory: Tworzenie i Kontrola Astralnych Istot

Witam wszystkich, którzy podążają ścieżką tajemnych nauk i praktyk ezoterycznych. Dziś poruszymy temat o ogromnym znaczeniu i głębokich korzeniach w dziedzinie okultyzmu, magii chaosu i ezoteryki—mianowicie serwitory, te astralne istoty kreowane przez siłę umysłu i woli. Ta dziedzina zasługuje na pełne zrozumienie i szacunek, ponieważ serwitory są narzędziem o ogromnym potencjale, ale też z inherentnymi ryzykami.

Korzenie Koncepcji Serwitorów

Buddyzm i Tulpa Zgodnie z niektórymi nauczycielami buddyjskimi, tulpa jest wytworem umysłu, który zyskuje semi – autonomię i zdolność do niezależnego działania. Jest to zjawisko, które wielu uważa za prawdziwe i dosyć realne, zwłaszcza w kontekście tantrycznych i wysokich form medytacji. Tulpę można uważać za jedno z najwcześniejszych i najbardziej znanych przykładów serwitora, i to w tradycji, która ma tysiące lat.

Magia Chaosu i Serwitory Magia chaosu, będąca stosunkowo młodą, ale dynamicznie rozwijającą się formą praktyki magicznej, przyjęła i rozbudowała koncepcję serwitorów. W magii chaosu, serwitor jest często narzędziem osobistej woli i umysłu, używanym do różnorodnych celów, od wprowadzania zmian w świecie materialnym do rozwoju duchowego.

Inne Tradycje i Systemy Poza tymi dwiema tradycjami, w Kabale, w praktykach hermetycznych, w neo poganizmie i w Wicce, również możemy znaleźć odniesienia do serwitorów czy podobnych bytów. Na przykład, w Kabale mówi się o „Golemach”, stworzonych przez czarodziejów za pomocą rytuałów i imion Bożych, by służyły określonym celom. W Wicce i neopogaństwie, istnieją różne formy serwitorów zwane „familiarami” lub „duchami przewodnikami”.

Koherencja Wielu Systemów Co ciekawe, mimo różnorodności tych systemów i tradycji, podstawowy mechanizm działania serwitorów wydaje się być dość spójny. Obejmuje on zazwyczaj intensywne skupienie, silną wolę i celowe użycie wyobraźni, aby sprowadzić do rzeczywistości pewną formę energii lub świadomości.

Sztuka czy Nauka? Niektórzy argumentują, że tworzenie serwitorów jest bardziej sztuką niż nauką. Wymaga intuicji, osobistego odczucia i doświadczenia w dziedzinie, której nie można łatwo zredukować do zestawu reguł czy algorytmów. Jest to dziedzina, w której praktyk ma nie tylko dużą swobodę, ale również ogromną odpowiedzialność.

Dlatego, niezależnie od tradycji, z której czerpiesz, tworzenie i zarządzanie serwitorami jest praktyką, która wymaga poważnego podejścia, głębokiej wiedzy i ostrożności.

Proces Tworzenia Serwitora

Mechanizmy działania serwitorów są często głęboko zrozumiane jedynie przez praktyków z dużym doświadczeniem. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych elementów, często uwzględnianych w procesie tworzenia i zarządzania serwitorami:

Pierwsza to Intencja: Intencja to jądro każdego serwitora. To, co pragniesz osiągniesz poprzez jasno zdefiniowane i zrozumiałe formuły. Niejasność w intencji może prowadzić do nieoczekiwanych i niepożądanych wyników. Dalej – Rytuał Chociaż nie jest to zawsze konieczne, wielu praktyków korzysta z rytuałów, aby wytworzyć konkretną strukturę i ramy dla ich intencji. Rytuały mogą być skomplikowane lub proste, ale ich głównym celem jest skupienie umysłu i woli. Idąc dalej ważną rolę odgrywają Umysł i Wyobraźnia. Tworzenie serwitora często rozpoczyna się w umyśle, przez wyobraźnię. Jest to faza, w której kształtujesz wygląd, właściwości i zadania serwitora. Im bardziej szczegółowy jest ten obraz, tym lepiej. Oczywiście mocną przesłaną w procesie tworzenia serwitora są również Ograniczenia jakimi należy je poddać. To może być czas jego istnienia, zakres jego wpływu czy też konkretne zadania, które ma wykonać. Ograniczenia te są istotne dla kontrolowania serwitora i zapobiegania ewentualnym niepożądanym skutkom.

Zasilanie oraz dezintegracja: Serwitory, podobnie jak inne formy energii, mogą wymagać podtrzymania. Niektóre tradycje wymagają regularnych rytuałów czy ofiar dla utrzymania efektywności serwitora. Ponadto, po zakończeniu zadania, dobrą praktyką jest „dezintegracja” serwitora, czyli uwolnienie go i zwrócenie zgromadzonej energii do Wszechświata.

Zadania jakimi można objąć serwitory

Zadania, które można powierzyć serwitorom, są niemalże nieograniczone i zależą głównie od intencji oraz kompetencji twórcy. Oto bardziej rozbudowane opisy wybranych typów zadań:

Ochrona:

Serwitory w tej roli działają jako strażnicy eteryczni, zapewniający ochronę przed negatywnymi wpływami, zarówno duchowymi, jak i fizycznymi. Mogą to być niebezpieczne sytuacje, negatywna energia czy złośliwe intencje innych osób. Jest to jedno z najbardziej powszechnych zastosowań serwitorów wykorzystywanych w różnych tradycjach okultystycznych.

Praca duchowa:

W tym kontekście, serwitor działa jako asystent czy przewodnik w duchowych poszukiwaniach. Może pomagać w głębokim zrozumieniu praktyk medytacyjnych, ułatwiać komunikację z wyższymi bytami duchowymi czy też pomagać w osiągnięciu stanów zmienionej świadomości. Tego typu serwitory są szczególnie cenione przez praktyków magii ceremonialnej i różnych form ezoterycznych.

Sukces w życiu:

Nie wszystkie zadania serwitorów muszą być związane z wymiarami duchowymi. Mogą one także asystować w praktycznych aspektach życia, takich jak rozwijanie pewności siebie, zwiększenie kreatywności czy poprawa zdolności komunikacyjnych. Twórca może zdefiniować konkretne cele, a serwitor będzie działać jako katalizator energii i intencji, aby te cele osiągnąć.

Etyczne zasady tworzenia Serwitorów

Kodeks etyczny w okultyzmie różni się w zależności od tradycji, ale ogólnie rzecz biorąc, zasady dobra i zła, szacunku dla wolnej woli oraz integralności innych są powszechnie uznawane. Z tego powodu, praktykujący powinni być bardzo ostrożni i świadomi swoich intencji oraz potencjalnych konsekwencji ich działań przed stworzeniem serwitora.

Należy również zauważyć, że serwitory, będąc odbiciem intencji i jakości umysłu swojego twórcy, mogą być podatne na jego własne słabości i błędy. Właśnie dlatego głęboka introspekcja i rozeznanie moralne są zalecane przed podjęciem próby ich stworzenia. Ostateczna odpowiedzialność za działania serwitora zawsze spoczywa na jego twórcy.

Etyczne i Moralne Aspekty: Warto także podkreślić, że tworzenie serwitora w celu manipulacji czy kontroli innych jest szeroko uznawane za nieetyczne i moralnie niewłaściwe. W praktyce okultystycznej, jak w każdej innej dziedzinie, etyka i moralność mają fundamentalne znaczenie.

Procesy tworzenia serwitorów:

Jak dokładnie można stworzyć serwitora? Posłużymy się przykładem kamienia Bałtyckiego. Kamienie, często bywają używane w praktykach okultystycznych jako zakotwiczenia dla energii i intencji. Oto jak możesz to zrobić:

 1. Określenie Celu: Zanim zaczniesz, musisz mieć jasno sprecyzowany cel, dla którego stwarzasz serwitora. Może to być ochrona, wsparcie w medytacji czy jakiekolwiek inne zamiary. Skup się na tym celu i sprecyzuj go tak dokładnie, jak to tylko możliwe.
 2. Projektowanie Formy: Teraz, z kamieniem w dłoni, zamknij oczy i wyobraź sobie, jak serwitor ma wyglądać. Może przyjąć formę zwierzęcia, osoby, czy abstrakcyjnego symbolu. Kamień ten będzie fizycznym zakotwiczeniem dla twojego serwitora, więc zintegruj jego wygląd z naturą kamienia.
 3. Ładowanie Energią: Trzymając kamień, wejdź w stan głębokiej medytacji. Poprzez wizualizację lub rytuał, wyobraź sobie, jak energia płynie z ciebie do kamienia, „budząc” w nim tworzonego serwitora. Możesz tu także użyć różnych form rytualnej magii, jeżeli jesteś z nimi zaznajomiony.
 4. Programowanie: W tym etapie, zdefiniuj szczegółowo cechy i zdolności twojego serwitora. Jak ma się zachowywać? Jakie ma mieć umiejętności? W jakich okolicznościach ma działać? To wszystko jest ważne i najlepiej jest to spisać na papierze przed przeniesieniem tych intencji w kamień.
 5. Aktywacja: Z kamieniem nadal w dłoni i ze wszystkimi elementami skonfigurowanymi, skoncentruj się teraz na aktywacji serwitora. Możesz to zrobić, mówiąc sformułowaną przez siebie mantrę, lub po prostu wizualizując, jak serwitor „budzi się do życia”.
 6. Pierwsze Zadania: W miarę jak serwitor zostaje aktywowany, daj mu proste zadania, aby przetestować jego funkcjonowanie i dostosować programowanie, jeżeli jest to konieczne.

Pamiętaj, że serwitor jest narzędziem, nie celem samym w sobie. Po zakończeniu swojej misji, dobrą praktyką jest „zwolnić” go, co oznacza pozbawienie go energii i intencji, co można zrobić poprzez medytację i wizualizację. Ostateczna odpowiedzialność za twojego serwitora i jego działania spoczywa na tobie, więc postępuj etycznie i z pełną świadomością.

Proces tworzenia serwitorów za pomocą RUN

Stworzenie serwitora z wykorzystaniem run to ciekawa fuzja różnych tradycji ezoterycznych, w tym nordyckiej magii runicznej. Runy mają bogate znaczenie symboliczne i energetyczne, co sprawia, że są świetnym narzędziem do tworzenia i programowania serwitorów. Oto, jak możesz to zrobić:

 1. Określenie Celu: Jak w poprzednim przypadku, zaczynasz od jasnego zdefiniowania celu twojego serwitora. Może to być ochrona, zdrowie, lub cokolwiek innego. Wybierz runę (lub runy), które najlepiej reprezentują ten cel. Na przykład, Algiz dla ochrony czy Fehu dla dobrobytu.
 2. Projektowanie Formy i Wybór Kamienia: Obejrzyj kamień i zdecyduj, która jego część będzie płaszczyzną do rycia runy. W tym czasie, wizualizuj formę serwitora. Kamień, podobnie jak poprzednio, służy jako zakotwiczenie dla serwitora.
 3. Inskrypcja Runy: Używając noża, dłuta czy innego narzędzia, ryjesz wybraną runę na kamieniu. Podczas tego procesu, skup się na celu serwitora, kierując swoją energię i intencję w rycie.
 4. Ładowanie Energią: Trzymając kamień z wyrytą runą, wejdź w stan medytacji. Skoncentruj się na runie i wizualizuj, jak jej energia łączy się z twoją, tworząc w ten sposób serwitora. Możesz również odmawiać galdr* (magiczną formułę runiczną) w celu dodatkowego naładowania.
 5. Programowanie: Runa, która została wyryta na kamieniu, działa już jako program dla serwitora. Jeśli jednak chcesz dodać dodatkowe instrukcje lub właściwości, zrób to teraz, skupiając swoją intencję i wizualizując działania serwitora.
 6. Aktywacja: Ostateczna aktywacja serwitora może zostać wykonana przez odmówienie specjalnej mantry lub galdr* skierowanej do runy i serwitora. Skup się głęboko, wizualizując, jak serwitor jest aktywowany i zaczyna działanie zgodnie z twoją intencją.
 7. Pierwsze Zadania i Monitorowanie: Podobnie jak wcześniej, daj serwitorowi początkowe, proste zadania, aby sprawdzić jego skuteczność i dokonać ewentualnych korekt.

Odpowiedzialność za stworzenie i działanie serwitora leży w twoich rękach, więc pamiętaj o etycznych aspektach jego użycia. Po zakończeniu misji, „zwolnij” serwitora, odcinając go od swojej energii i dziękując mu za służbę. Możesz to zrobić poprzez kolejny rytuał z wykorzystaniem runy, tym razem skupiając się na zakończeniu i rozwinięciu jego energii.

Co to jest Galdr?

 • „Galdr” to staro-nordyckie słowo, które oznacza „czar” lub „zaśpiew”. Jest to praktyka używania runicznych mantr w kontekście magii runicznej. Galdr często wykorzystuje wibracyjną moc dźwięku i głosu, aby kierować i manipulować energią. Odmawiając runiczne formuły w określonym rytmie i tonacji, praktykujący potęguje magiczną moc run, skupiając i kierując ich energię. Galdr może być również używany do celów różnych od magii runicznej, w tym celach leczniczych, transformacyjnych czy w celu osiągnięcia różnych stanów świadomości. Tradycyjnie galdr jest wykonywany w określonych pozycjach ciała lub podczas wykonywania konkretnych ruchów, co dodatkowo wzmacnia jego efekty. Odmawianie runicznych formuł jest często połączone z głęboką wizualizacją i skupieniem, co czyni je potężnym narzędziem w praktykach ezoterycznych. W kontekście tworzenia serwitora, galdr może być używany do jego aktywacji, programowania oraz deaktywacji. Formuła runiczna jest wtedy odpowiednio dobrana do celu i natury serwitora. Odmawiając ją z odpowiednią intencją i skupieniem, można znacząco potęgować efektywność całego procesu.
serwitory